اجاره كولر گازی

نویسنده: اجاره كولر گازی

تاریخچه

دماسازان ایران در سال 1383 با هدف تامین سیستم های سرمایشی و گرمایشی محیط های نمایشگاهی و مراسمی تشگیل گردید تا بتواند قدمی در هرچه بهتر نمودن دمای فضای مورد استفاده در نمایشگاهها و همایشها و مراسم ها و موارد دیگر بر دارد
همچنین این شرکت با استفاده از مدرن ترین دستگاهها و استفاده از نیروهای با تجربه سعی در بهبود روزافزون فعالیت های خود نموده تا بتواند رضایت شما مشتریان عزیز را جلب نماید