اجاره كولر گازی

نویسنده: اجاره كولر گازی

اجاره هیتر صنعتی

اجاره بخاری
.اجاره هیتر صنعتی
•اجاره بخاری آبسال کپسولی
•اجاره بخاری کپسولی بزرگ
•اجاره بخاری انرژی شهری
•اجاره بخاری انرژی کپسولی
•اجاره بخاری تمام اتومات فن دار
•اجاره بخاری جت هیتر برای 2000 متر مکعب
•اجاره بخاری جت کوچک
•اجاره بخاری جت هیتر بزرگ 4000 متر مکعب
•اجاره بخاری پاسید یا قارچی
•اجاره بخاری برقی 3 فاز
•اجاره بخاری هیتر فن دار
دماسازان با 10 سال سابقه در زمینه تامین موقت سیستم سرمایشی و گرمایشی جهت نمایشگاهها ، سمینارها، سوله ها و مراسم های شما تا فضای 100 هزار متر مربع اماده ی ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد
اجاره انواع بخاری
اجاره بخاری گازی انرژی، اجاره بخاری کپسولی،اجاره بخاری نفتی، اجاره بخاری گازوئیلی، اجاره بخاری تلسکپی ، اجاره بخاری قارچی، اجاره بخاری برقی 3 فاز و تک فاز، اجاره هیتر ، اجاره جت هیتر ، اجاره هیتر صنعتی، اجاره هیتر برقی، هیتر دو زمانه ،اجاره هیتر دمایی، اجاره جت فن بزرگ گازی، اجاره جت فن کپسولی، جت فن گازوئیلی، اجاره بخاری موشکی و موارد دیگر
اجاره انواع کولر:
اجاره کولر گازی ایستاده بانکی در 5 برند در تعداد بالا
اجاره کولر آبی در4 برند
اجاره کولر گازی پرتابل در 7برند در تعداد بالا
اجاره کولر پنجره ای 18000 ، 24000، در تعداد بالا
اجاره پنکه ایستاده صنعتی افشان و معمولی
اجاره پنکه ایستاده
تونل سرما
ستون سرما
و موارد دیگر
09122211093 و 09124332506 و 02133184931 و 09128476289 و 09128476298